Systemická psychoterapie

  • je jedním ze směrů odborné psychoterapie, poskytují ji vyškolení psychoterapeuti
  • systemický terapeut je odborníkem na vedení rozhovoru takovým způsobem, který bude pro klienta užitečný
  • terapeut je ze všeho nejvíce průvodcem klienta, nalaďuje se na něj a jeho aktuální situaci, otevírá prostor pro nalezení řešení
  • základní teze, kterými se systemický přístup řídí: "respekt, krása, užitek"

 

Co to znamená pro naši spolupráci

  • ke každému klientovi přistupuji jako k jedinečné lidské bytosti, při své práci nepoužívám žádné diagnózy
  • v důvěrném rozhovoru se budeme společně dívat na Váš život a Vaše trápení z nových úhlů pohledu, objevovat nové možnosti i dosud skryté zdroje pomoci a síly
  • řešení, ke kterému společně dojdeme, bude ušité přímo Vám na míru
  • frekvenci setkávání i délku naší spolupráce si určíte sami
  • vše, co se od Vás dozvím, považuji za důvěrné, absolutní diskrétnost je samozřejmostí
  • nepotřebuji znát žádné Vaše osobní údaje, pokud se pro to rozhodnete, můžete zůstat v anonymitě