Ceník

Osobní či Skype psychoterapie (55 minut)

800 Kč

E-mailová konzultace (1 odpověď v rozsahu

minimálně 2 normostrany)

500 Kč

Chci, aby psychoterapie byla pro Vás dostupná, i pokud je Vaše finanční situace nepříznivá.  Určitému počtu klientů tedy mohu nabídnout slevu. Pokud slevu potřebujete, zmiňte prosím tuto skutečnost při objednávání. 

Platby za osobní psychoterapii probíhají v hotovosti vždy po konzultaci.

Platby za Skype psychterapii probíhají na účet, jehož číslo Vám napíšu, až budeme domlouvat termín.

Storno poplatek: V případě, že domluvenou konzultaci zrušíme vy nebo já méně než 24 hodin předem, kompenzujeme druhé straně částkou 600 Kč (netýká se náhle vzniklých zdravotních důvodů).

Objednejte si termín konzultace